Diensten

HR diensten
Uitzenden
Werving & Selectie
Detacheren

Bemiddeling van technisch, industriëel en administratief Personeel

De hoofdtaak van NILO Personeelsdiensten is het bemiddelen van technisch, industriëel en administratief personeel.

Dit bemiddelen kan zijn op basis van uitzending voor langere of kortere termijn maar kan ook op basis van een speciale werving & selectie zijn.
Hebben wij de juiste kandidaat voor u gevonden dan kunnen wij deze aan u ter beschikking stel op basis van uitzenden of detacheren.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat wij uw zelf geworven nieuwe medewerker als payrollkracht aan u ter beschikking stellen.

Voor al onze diensten geldt dat deze worden gedaan volgens de NBBU cao voor uitzendkrachten

Hieronder zetten wij voor u onze diensten kort uit één, mocht u hierover nog vragen hebben neem dan meteen even contact met ons op en wij maken graag met u een afspraak om onze verschillende diensten met u te bespreken.

 

HR diensten

Natuurlijk houdt ons diensten pakket niet op bij het bemiddelen van personeel!
NILO Personeelsdiensten wil niet alleen een uitzend/bemiddelingsbureau zijn, maar zeker ook een volwaardige adviseur en sparringpartner op het gebied van al uw vragen over de inzet van uw personeel.
Wij willen graag meedenken bij de duurzame inzet van uw en onze mensen. Daar hoort bij dat we de flexkracht ervan bewust willen laten worden dat NILO Personeelsdiensten zich inzet voor hun duurzame inzetbaarheid en dat NILO Personeelsdiensten voor de inlener optreedt als adviseur op het gebied van duurzame inzetbaarheid (vraag gerust naar onze mogelijkheden hierin).

 

Match Insight & Talent Insight

De juiste kandidaat voor uw vacature kiezen? Uw medewerkers optimaal inzetten? Via Match Insight & Talent Insight ontdekt u als werkgever snel waar een medewerker of kandidaat goed in is én waar hij minder sterk in is. Zo weet u of hij (of zij natuurlijk) de perfecte match is voor de baan, het team en ambities van uw organisatie.

Uw medewerker krijgt bovendien inzicht in de kwaliteiten die de (toekomstige) medewerker nog kan ontwikkelen. Dit is bijzonder waardevol voor de duurzame inzetbaarheid van de medewerker en dus ook voor de langere termijn.

Lees meer over de voordelen van deze innovatieve tools >

 

Uitzenden

Is uw vaste medewerker even niet beschikbaar? Heeft u voor een kortere of langere periode versterking nodig? Wilt u uitbreiding van uw vaste personeelsbestand? Dan is een goede uitzendkracht goud waard. NILO Personeelsdiensten helpt u graag bij het invullen van deze personeelsbehoefte. 
Zodra wij de juiste kandidaat voor u hebben gevonden treedt deze op flexibele basis bij NILO Personeelsdiensten in dienst. Naast de werving van de geschikte kandidaat doen wij ook de volledige administratie voor u.

NILO Personeelsdiensten richt zich hierbij voornamelijk op het technisch, industriëel, bouwtechnisch en administratieve vlak. Daarnaast kunnen wij u ook van dienst zijn in de agrarische sector.

De voordelen van het op uitzendbasis in dienst nemen van medewerkers is:
–  de medewerker staat niet op uw loonlijst waardoor u ook geen administratieve zaken hoeft te regelen,
–  het is mogelijk om de uitzendtermijn als proefperiode toe te passen,
–  flexibele inzet van personeel bij drukte, ziekte of uitbreiding,
–  geen werkgeversrisico en -verplichtingen.

 

Werving & Selectie

U wilt uitbreiding van uw personeelsdbestand maar zonder zelf zorg te hoeven dragen van de werving en selectie hiervan.Hierbij geeft u NILO Personeelsdiensten de opdracht voor het werven van de juiste kandiaat aan de hand van het door u opgestelde functieprofiel.
NILO Personeelsdiensten stelt en plaatst de wervingsadvertentie op de diverse social media, verzamelt alle sollicitaties en doet de selectie op basis van uw eisen en wensen. Na de eerste selectie vinden de diverse gesprekken met de geselecteerde kandidaten plaats. Deze gesprekken vinden net zo lang plaats tot we de geschikte kandidaat hebben gevonden. U ontvangt dus geen stapels me CV's van kandidaten op uw bureau waar u doorheen moet spitten.
Afhankelijk van uw wensen kunt u als opdrachtgever bepalen of u bij het verloop van de procedure betrokken wilt blijven of dat u alleen bij het eindgesprek van de uiteindelijke kandidaat wil zijn.
Na deze procedure komt de nieuwe medewerker direct bij u in dienst. Voor deze dienst betaalt u een van te voren met NILO Personeelsdiensten afgesproken fee.

 

Detacheren

Via detacheren treedt de gedetacheerde werknemer voor bepaalde tijd of voor de duur van een project in dienst bij NILO Personeelsdiensten. Deze medewerker krijgt een contract voor bepaalde tijd. De looptijd van het contract is in overleg met u als opdrachtgever vast te stellen, NILO Personeelsdiensten gaat hierdoor ook met u als opdrachtgever een contract aan. Formeel is NILO Personeelsdiensten dus de werkgever. Dit betekend dat NILO Personeelsdiensten alle werkgeversverplichtingen voor zijn rekening gaat nemen. Door het afspreken van een vast uurtarief worden ook hier de kosten weer inzichtelijk voor u. Door het aanbieden van een detacheringscontract biedt u de medewerker een zekere mate van stabiliteit. Wij mogen hierbij 6 bepaalde contracten met een looptijd van totaal 5 jaar.

 

Payrolling

Bij payrolling komt uw personeel bij NILO Personeelsdiensten op de loonlijst. Hiermee wordt NILO Personeelsdiensten de juridische werkgever. U blijft echter zelf verantwoordelijk voor de werving en selectie van uw personeel, het maakt hierbij niet uit of het om uw uitzendkrachten of vaste medewerkers gaat. Werken via payrolling bij NILO Personeelsdiensten is een ideale manier om uw organisatie flexibel in te richten. U kunt uw wergeversrisico zo veel mogelijk beschermen en het scheelt u veel administratie en geregel.

Uw werknemer treedt op papier in dienst bij NILO Personeelsdiensten. Hiermee worden wij juridisch werkgevers. NILO Personeelsdiensten gaat hierbij de samenhangende verplichting aan bij ziekte, de verplichting met betrekking tot de Wet Poortwachter en/of ontslag. Alle administratie die bij werkgeverschap komt kijken, nemen wij u uit handen. Wij zorgen voor de juiste arbeidsovereenkomsten, salarisadminitratie, aangiftes loonbelasting en jaaropgaven. 
"Uw" personeel wordt tegen een vast bedrag per uur ter beschikking gesteld waardoor voor u de kosten per afdeling of functie helder en inzichtelijk zijn. 
Onze payrolldiensten kunnen in alle vakgebieden worden ingezet.

 

Poolmanagement

Speelt in uw bedrijf een grote wisseling van werkdrukte? Zou u willen beschikken over een bestand met vaste oproepbare, ingewerkte medewerkers? Dan is dit de ideale regeling. U krijgt hierdoor een vaste pool van oproepbare, door ons geselecteerde, medewerkers. U geeft aan ons de planning door en wij gaan 'uw' medewerkers voor u benaderen om te zorgen dat uw personeelsplanning compleet wordt ingevuld. Het grote voordeel hierbij is dat u steeds dezelfde, ingewerkte, medewerkers krijgt.
Vooral cateraars en horecabedrijfven maken gebruik van deze dienst.