Diensten

HR diensten
Uitzenden
Werving & Selectie
Detacheren

Bemiddeling van technisch, industriëel en administratief Personeel

De hoofdtaak van NILO Personeelsdiensten is het bemiddelen van technisch, industrieel en administratief personeel.

Het bemiddelen kan gebeuren op basis van uitzending voor langere of kortere termijn, maar het kan ook op basis van een speciale werving & selectie procedure zijn. Wanneer wij de juiste kandidaat voor u gevonden hebben, dan zullen wij deze aan u ter beschikking stellen op basis van uitzending of detachering. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid dat wij uw zelf geworven nieuwe medewerker als payrollkracht aan u ter beschikking stellen.

Voor al onze diensten geldt dat deze worden uitgevoerd volgens de NBBU CAO voor uitzendkrachten. Op deze pagina lichten wij onze diensten kort toe. Mocht u hier toch nog vragen over hebben, neem dan gerust contact met ons op en dan maken wij graag met u een afspraak om onze verschillende diensten met u te bespreken. Zo besluiten we samen wat de perfecte dienst voor uw bedrijf is!

 

HR diensten

Ons dienstenpakket houdt natuurlijk niet op bij het bemiddelen van personeel! NILO personeelsdiensten wil niet enkel een uitzend-/bemiddelingsbureau zijn, maar wij streven er ook naar om een volwaardige adviseur en sparringpartner te zijn, op het gebied van al uw vragen over de inzet van uw personeel.

Graag denken wij met u mee over de duurzame inzet van uw eigen en onze mensen. Daar komt bij kijken dat wij de flexkracht bewust laten worden dat NILO personeelsdiensten zich inzet voor de duurzame inzetbaarheid van flexkrachten en ook dat NILO voor de inlener optreedt als adviseur op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Meer weten? Vraag ons naar de mogelijkheden hierin!   

Match Insight & Talent Insight

De juiste kandidaat voor uw vacature vinden? Uw medewerkers optimaal inzetten? Via Match Insight & Talent Insight ontdekt u als werkgever al snel waar een medewerker of kandidaat goed in is én waar hij of zij minder sterk in is. Zo weet u of hij of zij de perfecte match is voor de baan, het team en de ambities van uw organisatie.

Uw medewerker krijgt bovendien inzicht in de kwaliteiten die de (toekomstige) medewerker nog kan ontwikkelen. Dit is bijzonder waardevol voor de duurzame inzetbaarheid van de medewerker en dus ook voor de langere termijn.

Lees meer over de voordelen van deze innovatieve tools >

 

Uitzenden

Is uw vaste medewerker even niet beschikbaar? Heeft u voor een korte of langere periode versterking nodig? Wilt u uitbreiding van uw vaste personeelsbestand? Dan is een goede uitzendkracht goud waard! NILO Personeelsdiensten helpt u graag bij het invullen van deze personeelsbehoefte, voor welke situatie dan ook.

Wij gaan zo snel mogelijk op zoek naar nieuw personeel voor uw vraag. Zodra wij de juiste kandidaat voor u hebben gevonden, treedt deze op flexibele basis bij NILO Personeelsdiensten in dienst. Naast de werving van de geschikte kandidaat doen wij ook de volledige administratie voor u. Dat scheelt u weer een hoop werk.

NILO Personeelsdiensten richt zich hierbij voornamelijk op het technische, industriële, bouwtechnische en administratieve vlak. Daarnaast kunnen wij u ook van dienst zijn in de agrarische sector. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

De voordelen van het op uitzendbasis in dienst nemen van medewerkers zijn:

  • De medewerker staat niet op uw loonlijst, waardoor u ook geen administratieve zaken hoeft te regelen.
  • Het is mogelijk om de uitzendtermijn als proefperiode toe te passen.
  • Flexibele inzet van personeel bij drukte, ziekte of uitbreiding.
  • Geen werkgeversrisico en -verplichtingen.

 

Werving & Selectie

Bent u op zoek naar uitbreiding van uw personeelsbestand maar heeft u geen zin of tijd om zelf de zorg te moeten dragen van de werving en selectie hiervoor? Dan bent u bij NILO Personeelsdiensten aan het juiste adres! Wij nemen de opdracht om de juiste kandidaat te werven, aan de hand van het door u opgestelde functieprofiel, graag van u over.

NILO Personeelsdiensten stelt een vacature op en plaatst deze op diverse sociale kanalen. Zo gaat de werving van start. Wij verzamelen alle sollicitaties en selecteren hiervan, op basis van uw eisen en wensen, de beste kandidaten. Deze kandidaten mogen na deze eerste selectie op gesprek komen bij NILO. Deze gesprekken vinden net zo lang plaats, tot wij de geschikte kandidaat voor u hebben gevonden! Vanaf nu ontvangt u dus geen stapels CV’s meer waar u zelf doorheen moet spitten. Enkel de echt geschikte kandidaten sturen wij naar u door om op gesprek te komen.

Afhankelijk van uw eigen wensen, kunt u zelf als opdrachtgever bepalen of u bij de gehele procedure betrokken wilt zijn of dat u enkel bij het eindgesprek van de perfecte kandidaat wilt zijn. Ongeacht de mate van betrokkenheid die u kiest, komt de nieuwe medewerker na de procedure direct bij u in dienst. Voor deze dienst betaalt u een van te voren met NILO Personeelsdiensten afgesproken fee.  

Detacheren

Bij detacheren treedt de gedetacheerde werknemer voor een bepaalde tijd of voor de duur van een project in dienst bij NILO Personeelsdiensten. Deze gedetacheerde medewerker krijgt dus een contract voor bepaalde tijd. De looptijd van dit contract is in overleg met u als opdrachtgever vast gesteld, hier staat tegenover dat NILO ook met u als opdrachtgever een contract aan gaat. Formeel gezien, is NILO Personeelsdiensten dan de werkgever. Dit houdt in dat NILO alle werkgeversverplichtingen voor haar rekening zal nemen.

Door het aanbieden en afspreken van een detacheringscontract, biedt u de medewerker een zekere mate van stabiliteit en door het vastgestelde urentarief zijn de kosten ook inzichtelijk voor u. Het aantal detacheringscontracten is vastgesteld op maximaal 6 contracten met een looptijd van totaal maximaal 5 jaar.

Payrolling

Bij payrolling komt uw personeel bij NILO Personeelsdiensten op de loonlijst te staan. Dit maakt NILO dan de juridische werkgever van dit personeel. Echter, blijft u zelf verantwoordelijk voor de werving en selectie van uw personeel, ongeacht of het om uitzendkrachten of vaste medewerkers gaat. Werken via NILO Personeelsdiensten payrolling is de ideale manier om uw organisatie flexibel in te kunnen richten. Zo kunt u uw werkgeversrisico zoveel mogelijk beschermen en scheelt het u een hoop administratieve rompslomp en geregel.

Doordat uw werknemer, op papier, in dienst treed bij NILO Personeelsdiensten, wordt NILO de juridische werkgever van dit personeel. Dit wil zeggen dat NILO de samenhangende verplichting aan ziekte, zoals de Wet van Poortwachter en ontslag zal dragen. Alle administratie die bij het werkgeverschap komt kijken zullen wij voor u verrichten, hier hoeft u zelf dus niets meer aan te doen. Ook zorgen wij voor de juiste arbeidsovereenkomsten, salarisadministratie, aangiftes van de loonbelasting en jaaropgaven. “Uw” personeel wordt tegen een vastgesteld bedrag per uur ter beschikking gesteld, zo worden de kosten per afdeling of functie erg snel helder en inzichtelijk voor u. Onze payrolldiensten kunnen in alle vakgebieden worden ingezet. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden!

 

Poolmanagement

Wisselt de werkdrukte binnen uw bedrijf regelmatig? Maar zou u toch willen beschikken over een bestand met vaste, oproepbare en ingewerkte medewerkers? Dan is poolmanagement de ideale regeling voor u! Door deze regeling krijgt u een vaste pool aan oproepbare, door ons geselecteerde, medewerkers voor uw bedrijf. U stuurt zelf uw planning door aan ons en wij gaan uw medewerkers, uit deze pool, benaderen om ervoor te zorgen dat uw personeelsplanning compleet wordt ingevuld. Het grootste voordeel van poolmanagement is dat u steeds dezelfde, al ingewerkte medewerkers krijgt in uw bedrijf. Deze dienst wordt vooral gebruikt door cateraars en horecabedrijven, maar mocht u deze dienst willen inzetten voor een andere sector neem dan ook gerust contact met ons op!